Bản án Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thua kiện một công dân vừa có thông báo thi hành, sau khi một doanh nghiệp và một số cá nhân chịu nhiều thiệt hại.

Ngày 8-11, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo về việc thi hành bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm mà UBND tỉnh này đã thua kiện một công dân.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Thông báo thi hành bản án Chủ tịch UBND Bình Thuận thua kiện một công dân - 1

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh minh họa.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Theo đó, ngày 27-9, TAND Tối cao có thông báo về việc giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm ngày 25-2-2022 của TAND Cấp cao tại TPHCM về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Thông báo này nêu, hiện nay các bản án hành chính sơ và phúc thẩm đều đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Mạnh Đông (Đức Tài, Đức Linh), tuyên hủy các quyết định liên quan của Sở KH&ĐT và UBND tỉnh Bình Thuận là có căn cứ, đúng pháp luật.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Vì vậy không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Thông báo thi hành bản án Chủ tịch UBND Bình Thuận thua kiện một công dân - 2

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Thông báo của UBND tỉnh Bình Thuận.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Căn cứ việc giải quyết trên của TAND Tối cao, UBND tỉnh Bình Thuận ký thông báo kết quả thi hành án đối với hai bản án trên đã có hiệu lực pháp luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Sơn Trang được thành lập vào năm 2007 do ông Nguyễn Mạnh Đông làm Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Ngày 3-9-2019, cổ đông Trần Văn Đỉnh chủ trì cuộc họp hội đồng thành viên Công ty TNHH Sơn Trang mà không mời ông Nguyễn Mạnh Đông và nhiều cổ đông khác, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Hùng, người có 55,73% vốn điều lệ.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Cuộc họp đã quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Đông thôi giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Đồng thời, bầu ông Nguyễn Thành làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mới của Công ty TNHH Sơn Trang.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Một ngày sau, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 7), với danh sách thành viên vốn góp gồm ông Nguyễn Thành (33,33% vốn điều lệ), ông Nguyễn Mạnh Đông (33,33% vốn điều lệ), ông Trần Văn Đỉnh (33,33% vốn điều lệ) do ông Thành làm giám đốc.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Ông Đông khiếu nại đến Sở KH&ĐT; UBND tỉnh nhưng bị hai đơn bị này bác bỏ. Do đó, ông Đông khởi kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận ra tòa.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Ngày 7-5-2021, TAND tỉnh Bình Thuận đưa vụ án ra xét xử và tuyên hủy toàn bộ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 cho Công ty TNHH Sơn Trang như yêu cầu khởi kiện của ông Đông.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận có đơn kháng cáo.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Ngày 25-2-2022, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và nhận định, biên bản họp hội đồng thành viên vào ngày 3-9-2019 của Công ty TNHH Sơn Trang không đúng các thành viên thực tế vốn góp trong công ty.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Cụ thể, biên bản họp ghi là gồm ông Nguyễn Thành (33,33% vốn điều lệ), ông Nguyễn Mạnh Đông (33,33% vốn điều lệ), ông Trần Văn Đỉnh (33,33% vốn điều lệ). Trong khi trên thực tế, kể từ ngày 13-11-2017, phần vốn góp của ông Đỉnh chỉ còn 10,49% và ông Thành không còn vốn góp.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Đặc biệt, một cổ đông nắm 16,67% vốn và ông Nguyễn Mạnh Hùng có 55,73% vốn điều lệ nhưng không được mời họp. Do đó, phần vốn góp của ông Đỉnh và ông Thành trong Công ty TNHH Sơn Trang không đảm bảo điều kiện số thành viên dự họp phải sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ, vi phạm Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 15 Điều lệ Công ty TNHH Sơn Trang.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

TAND Cấp cao tại TPHCM cho rằng Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận biết rõ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Sơn Trang là không trung thực, không chính xác về thành viên góp vốn nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 là đã vi phạm quy định. Do đó, Tòa đã tuyên xử ông Nguyễn Mạnh Đông thắng kiện; hủy bỏ quyết định ngày 19-10-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về kết quả giải quyết khiếu nại của ông Đông; hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận cho Công ty TNHH Sơn Trang.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, mặc dù ba tháng sau, bản án của TAND Cấp cao tại TPHCM có hiệu lực pháp luật nhưng ngày 16-5-2022, Sở KH&ĐT khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho công ty ( lần 7 cấp trái pháp luật nên đã bị TAND hai cấp tuyên hủy) nhưng vẫn không có tên của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Thông báo thi hành bản án Chủ tịch UBND Bình Thuận thua kiện một công dân - 3

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần 8 vẫn không có tên người góp vốn nhiều nhất.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Sơn Trang đã 3 lần nộp hồ sơ bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thi hành bản án trong đó có tên ông Nguyễn Mạnh Hùng với vốn góp là 55,73% nhưng đều bị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT đưa ra nhiều lý do để từ chối.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Ông Đông cho biết, việc chậm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã khiến Công ty TNHH Sơn Trang và các thành viên Công ty chịu nhiều thiệt hại. Thậm chí một số cá nhân đã lợi dụng việc này, ngang nhiên tổ chức khai thác mủ cao su của Công ty TNHH Sơn Trang. Công ty TNHH Sơn Trang đã gửi đơn tố cáo hành vi giả mạo hồ sơ, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ

Theo ông Đông, với việc thông báo của UBND tỉnh Bình Thuận, bản án đã kéo dài này phải được chấp hành và không gây thêm thiệt hại cho doanh nghiệp.

ôngbáothihànhbảnánChủtịchUBNDBìnhThuậnthuakiệnmộtcôngdâ