Thị trường Việt Nam chỉ còn một vài mẫu iPhone 12 series với giá giảm nhiều triệu đồng.

Tính tới giữa tháng 11/2022, ghi nhận tại các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop, series.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

Bảng giá iPhone 12 series: Chỉ còn vài lựa chọn, giá từ 14,99 triệu đồng - 1

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

iPhone 12 series có nhiều tùy chọn màu sắc đa dạng.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

Nếu như FPT Shop chỉ còn duy nhất iPhone 12 64GB, đang có giá ưu đãi 16,49 triệu đồng so với giá gốc 19,99 triệu đồng thì TGDĐ còn bốn lựa chọn. iPhone 12 64GB tại TGDĐ có giá 16,99 triệu đồng, chỉ có duy nhất một lựa chọn 256GB với giá 14,49 triệu đồng so với giá gốc 21,99 triệu đồng.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

Ngoài ra, thị trường hiện còn iPhone 12 128GB và 256GB với giá lần lượt 18,49 triệu đồng (giảm 2,5 triệu đồng) và 19,89 triệu đồng (giảm 4 triệu đồng) so với giá gốc 21,99 triệu đồng và 23,89 triệu đồng.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

Bảng giá iPhone 12 series: Chỉ còn vài lựa chọn, giá từ 14,99 triệu đồng - 2

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

iPhone 12 series có màn hình 6,1-inches.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

Bảng giá iPhone 12 series tham khảo tháng 11/2022:

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

Sản phẩm

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ
Giá niêm yết (VNĐ)Giá ưu đãi (VNĐ)

iPhone 12 mini 256GB

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

21.990.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

14.490.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

iPhone 12 64GB

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

19.990.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

16.990.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

iPhone 12 128GB

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

21.990.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

18.490.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

iPhone 12 256GB

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

23.890.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

19.890.000

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

* Giá tham khảo ngày 16/11/2022.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

ảnggiáiPhoneseriesChỉcònvàilựachọngiátừtriệuđồ